Kristin White

Photo of Kristin White

Muncie, IN

Major(s): Anthropology
Class of 2014